Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződési feltételek:
1.1 Szolgáltató adatai:

Plüssjáték Kft.

Székhelye: 1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

Telephelye: 1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

Tel.:+36 30 496 53 83 (munkanapokon 9-16 óráig hívható)

Email ügyfélszolgálat: info(kukac)mindenamipluss.hu

Adóigazgatási azonosítószám: 25566167-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-282572

Bankszámlaszám: 11717009-21158373

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2. Webáruház szerződési feltételek célja:

A Plüssjáték Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Plüssjáték Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz terméket rendel. Amennyiben az utolsó vásárlás óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

A Plüssjáték Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás:

A Plüssjáték Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás egyedi ajánlat tárgyát képezi a szállítási költségek figyelembevételével.

3.2 A rendeléshez szükséges adatok:
  • Név;
  • Egyedi és érvényes e-mail cím;
  • Élő, és érvényes (mobil)telefonszám;
  • A Magyar Köztársaság területén lévő vagy területén kívüli szállítási cím (irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám és ha van egyéb kiegészítő adat)
3.4 A Plüssjáték Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

A Plüssjáték Kft. vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján másik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:
4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő rendeléssel, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, és a megerősítő e-malit visszaküldi. A Plüssjáték Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a rendelés adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Rendelkezésre állás és árak

A Plüssjáték Kft. külső raktárral dolgozik, ezért fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítését a készlet erejéig tudja vállalni, mert a külső raktárban tárolt raktárkészlet folyamatosan változik, ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a leadott megrendelés beérkezésére a termék elfogy. A székhelyen és a telephelyen sincs lehetőség személyes átvételre, de a webáruház biztosít egy átvételi pontot (Papírbolt ’06 Kft. 1144 Budapest, Rákosfalva park 3.).

A feltüntetett eladási árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Amennyiben az oldalon irracionálisan alacsony ár van feltüntetve (0,- Ft vagy 1,- Ft, egészen 400,- Ft-ig), az rendszerhibából következhet, ezért azok teljesítésére nem vállal a Plüssjáték Kft. felelősséget.

A Plüssjáték Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak vannak érvényben.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Plüssjáték Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről.

4.4 Fizetési feltételek:

– A fizetés utánvétellel vagy előreutalással történik. A szállítás díja magánszemélyeknél bruttó 10.000 Ft feletti rendelés esetén, valamint személyes átvétel esetén INGYENES.

10.000Ft alatt az ország egész területére utánvéttel és előre utalással 990 Ft, amely a termék bruttó eladási árához adódik hozzá. (a Magyar Köztársaság területén kívüli szállítás esetén a szállítási költségek új ajánlat tárgyát képezik)

4.5 Szállítás

A szállítást a GLS Hungary Kft. végzi amelyet 48-72 órás kézbesítési határidővel vállal hétfőtől péntekig.

4.6 Sikertelen kézbesítés esetén:

A megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:
5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

5.2 A Plüssjáték Kft. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Plüssjáték Kft. követelheti a megrendelőtől.

6. A felelősség korlátozása
6.1.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2.

A Plüssjáték Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: – Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az akadálytalan működését és a vásárlást. – Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. – Bármely levél amely elektronikus formában érkezett vagy bármilyen adat elvesztése. – Bármely szoftver nem megfelelő működése. – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3.

A Plüssjáték Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.

6.4.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Webáruházban.

7. Adatvédelem, adatbiztonság:
7.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Plüssjáték Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma e-mail címe. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Plüssjáték Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

8. Záró rendelkezések
8.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Plüssjáték Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

8.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Plüssjáték Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

8.3. A Plüssjáték Kft. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre, azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

9. A feltételek elfogadásával, hozzájárulok, hogy az általam megadott email címre a Plüssjáték Kft. hírlevelet küldjön.

Plüssjáték Kft.

1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

+36 30 496 53 83

Megosztom
X