Oldal kiválasztása
 • Főoldal
 • Minden termék
 • Szállítás
 • Kereskedőknek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződési feltételek:
1.1 Szolgáltató adatai:

Plüssjáték Kft.

Székhelye: 1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

Telephelye: 1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

Tel.:+36 30 496 53 83 (munkanapokon 9-16 óráig hívható)

Email ügyfélszolgálat: info(kukac)mindenamipluss.hu

Adóigazgatási azonosítószám: 25566167-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-282572

Bankszámlaszám: 11717009-21158373

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2. Webáruház szerződési feltételek célja:

A Plüssjáték Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Plüssjáték Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz terméket rendel. Amennyiben az utolsó vásárlás óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

A Plüssjáték Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás:

A Plüssjáték Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás egyedi ajánlat tárgyát képezi a szállítási költségek figyelembevételével.

3.2 A rendeléshez szükséges adatok:
 • Név;
 • Egyedi és érvényes e-mail cím;
 • Élő, és érvényes (mobil)telefonszám;
 • A Magyar Köztársaság területén lévő vagy területén kívüli szállítási cím (irányítószám, település neve, közterület neve és jellege, házszám és ha van egyéb kiegészítő adat)
3.4 A Plüssjáték Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

A Plüssjáték Kft. vállalja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján másik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:
4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő rendeléssel, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, és a megerősítő e-malit visszaküldi. A Plüssjáték Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a rendelés adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Rendelkezésre állás és árak

A Plüssjáték Kft. külső raktárral dolgozik, ezért fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítését a készlet erejéig tudja vállalni, mert a külső raktárban tárolt raktárkészlet folyamatosan változik, ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a leadott megrendelés beérkezésére a termék elfogy. A székhelyen és a telephelyen sincs lehetőség személyes átvételre, de a webáruház biztosít egy átvételi pontot (Papírbolt ’06 Kft. 1144 Budapest, Rákosfalva park 3.).

A feltüntetett eladási árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. Amennyiben az oldalon irracionálisan alacsony ár van feltüntetve (0,- Ft vagy 1,- Ft, egészen 400,- Ft-ig), az rendszerhibából következhet, ezért azok teljesítésére nem vállal a Plüssjáték Kft. felelősséget.

A Plüssjáték Kft. fenntartja az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak vannak érvényben.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Plüssjáték Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről.

4.4 Fizetési feltételek:

– A fizetés utánvétellel, online bankkártyás fizetéssel vagy előreutalással történik. A szállítás díja magánszemélyeknél bruttó 15.000 Ft feletti rendelés esetén, valamint személyes átvétel esetén INGYENES.

15.000 Ft alatt az ország egész területére utánvéttel 1440 Ft, előre utalással vagy online bankkártyás fizetéssel 1090 Ft, amely a termék bruttó eladási árához adódik hozzá. (a Magyar Köztársaság területén kívüli szállítás esetén a szállítási költségek új ajánlat tárgyát képezik)

4.5 Szállítás

A szállítást a GLS Hungary Kft. végzi amelyet 48-72 órás kézbesítési határidővel vállal hétfőtől péntekig.

4.6 Sikertelen kézbesítés esetén:

A megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:
5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

5.2 A Plüssjáték Kft. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Plüssjáték Kft. követelheti a megrendelőtől.

6. A felelősség korlátozása
6.1.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

6.2.

A Plüssjáték Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: – Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. – Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az akadálytalan működését és a vásárlást. – Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. – Bármely levél amely elektronikus formában érkezett vagy bármilyen adat elvesztése. – Bármely szoftver nem megfelelő működése. – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3.

A Plüssjáték Kft. szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.

6.4.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Webáruházban.

7. Adatvédelem, adatbiztonság:
7.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Plüssjáték Kft. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma e-mail címe. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Plüssjáték Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

8. Záró rendelkezések
8.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Plüssjáték Kft. nem iktatja. Ez alól kivételt képezhetnek azon ügyfeleink, akikkel a vásárlási tranzakciók zömét nem elektronikus úton bonyolítjuk.

8.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Plüssjáték Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

8.3. A Plüssjáték Kft. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre, azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

9. A feltételek elfogadásával, hozzájárulok, hogy az általam megadott email címre a Plüssjáték Kft. hírlevelet küldjön.

Plüssjáték Kft.

1172. Budapest, Ősagárd u. 89. (nincs ügyfélfogadás, a címen személyes átvételre nincs lehetőség)

+36 30 496 53 83

Privacy Preference Center

Megosztom
X
0
  0
  Kosár
  A kosár üresVissza a termékekhez